Author: Karl

Problemet med å overføre penger utenlandsProblemet med å overføre penger utenlands

Hvert år sender vi milliarder av kroner fra Norge til utlandet. Et arkaisk og inngrodd system gjør at vi betaler kraftig overpris.

De fleste av oss vil på ett eller annet tidspunkt overføre penger til utlandet, enten formålet er å betale regninger, støtte et familiemedlem, kjøp av eiendom eller lignende. Hvis du er blant de som har benyttet deg av slike tjenester, ja så vet du at det fort kan koste mer enn det smaker.

I det man sender penger til utlandet så er det slettes ikke uvanlig å måtte punge ut opptil 1.000 kroner, selv for små overføringsbeløp. Systemet er skrudd sammen på en måte som ikke gavner den gjennomsnittlige forbruker eller små bedrifter.

For å kunne forklare problemstillingen bør vi først se på opphavet til dagens system.

Internasjonale pengeoverføringer kan gjennomføres på flere måter, men SWIFT er det dominerende systemet i den vestlige verden. Navnet er en forkortelse for “Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication” – Et 47 år gammelt finansielt konsortium med hovedsete i Belgia.

SWIFT står i dag for over 50% av internasjonale betalinger, og en enda høyere andel i Europa og Nord Amerika.

For mange ledd er involvert

Jeg skal ikke gå fort dypt inn i hvordan SWIFT fungerer, men det er verdt å vite følgende: SWIFT er et konsortium av finansielle institusjoner og enkeltstående banker har ingen incentiver eller mulighet til å påvirke strukturen. SWIFT verken oppbevarer eller håndterer pengene på egenhånd, men gir partene et felles “språk” til håndtering av informasjon og koding av data.

Hovedproblemet stammer fra måten selve overføringssystemet er skrudd sammen. I følge ITavisen, kan en pengeoverføring gå gjennom opptil 5 forskjellige ledd før pengene kommer frem.

Kilde: Slik kan du sende penger til utlandet billigere – ITavisen

Små banker har ikke infrastrukturen som kreves for å håndtere veksling av valuta, og “outsourcer” derfor jobben til internasjonale publikasjoner.

De store bankene opererer som et såkalt Clearing House, ved at de mottar inngående transaksjoner – Deretter videresendes pengene til mottakernes konto, enten den står i samme bank eller en annen institusjon.

“Kostnadene får også bein å gå på, ettersom alle mellomledd skal ha betalt for den jobben de gjør.”

I teorien skulle man tro at det prosessen for å sende penger til utlandet var mindre komplisert, men slik er det altså ikke. Kostnadene får også bein å gå på, ettersom alle mellomledd skal ha betalt for den jobben de gjør.

Antisosial effekt

De ekstreme kostnadene har også en antisosial effekt, da det påvirker fattige innvandrere som sender penger til utlandet på jevn basis. Ifølge Rights.no sender denne gruppen milliarder av kroner ut av Norge hvert år til hjemlandet. De betaler også sannsynligvis veldig høye gebyrer for transaksjonene.

Gebyrstrukturen ved overføring av penger

Her vil jeg illustrere hvordan kostnadene lempes over på avsender og mottaker.

Den som sender penger vil først måtte betale et gebyr til sin bank. I Norge er dette gebyret beskjedent. Sbanken tar som et eksempel 60 kroner, mens DNB nøyer seg med omtrent det samme. Så langt er gebyrene helt akseptable.

Men så skal pengene veksles til ønsket valuta – og det er her de største tilleggskostnadene oppstår. Sender du eksempelvis penger til et land i nord amerika så vil dine norske kroner måtte veksles til ønsket valuta (f.eks CAD eller USD).

Bankene vil vise deg hvor mye utenlandsk valuta mottakeren får, men de sier ingenting om hva markedsprisen i forex-markedet egentlig ligger på. Mange tar det for gitt at de faktisk får den prisen som gjelder på daværende tidspunkt.

I realiteten vil bankene kreve et ekstra påslag i området mellom 1,5 til 2,5% av summen. Sender man 100.000 kroner vil mottaker dermed automatisk ha tapt opptil 2500 kroner, før pengene har kommet frem.

Merk: Forex er navnet på det internasjonale valutamarkedet. En handsplass for veksling og salg av derivater knyttet til nasjonale pengemarkeder.

Det siste problemet er bankenes vilkår for mottak av internasjonale betalinger. For mottak av penger fra utlandet er det et annet system som benyttes. Ta USA som et eksempel, hvor bankene krever mellom 250 – 600 kroner kun for å håndtere inkommende betalinger (det finnes visse unntak).

Dette kan man legge til på regningen, sammen med tapet på valutakurs og avsenders gebyr. Dermed ser man raskt hvorfor det er så dyrt å overføre penger utenlands.

Kostnadene lempes over på mottakeren

I det du skal overføre penger til utlandet fra en norsk konto, får du valget om å fordele kostnader. Her kan du enten dekke mottakers kostnader selv, velge en 50/50 splitt, eller lempe hele kostnaden over til den du betaler. De fleste velger det siste alternativet.

Ettersom kostnadene isoleres mellom avsender og mottaker er det vanskelig å få et fullstendig bilde over de reelle prisene.

SEPA er unntaket

Vi som jobber (eller har jobbet) innen internasjonal finans har fulgt nøye med på implementeringen av SEPA. Det er et felles betalingssystem for europeiske bedrifter og privatpersoner som dikterer hvilke priser bankene har lov til å kreve når de håndterer transaksjoner.

Grunnstenen ble lagt i 2007, når Europakommisjonen publiserte PSD1 direktivet. Selve SEPA systemet ble innført i 2008 for kredittbetalinger, før det ble utvidet til alle eurosone-betalinger i 2011.

For overføringer til andre europeiske land betaler man kun 30 kroner, samtidig som mottakerbankene ikke har lov til å kreve seg ekstra betalt for håndtering av transaksjonen. Systemet har spart EU borgere (og nordmenn) for milliarder av kroner i gebyrer gjennom sin 10 årige eksistens.

Norge er riktignok ikke en del av EU, men vi drar fortsatt nytte av de samme forbruker-rettighetene som følge av EFTA medlemsskapet (European Free Trade Agreement). Den danner selve grunnlaget for hvordan norske og europeiske banker kommuniserer, inkludert ved overføring av penger.

Utfordrere presser ned bankenes priser per pengeoverføring

Et lysglimt har vært introduksjonen av nye spesialiserte betalingstjenester. Stadig flere nordmenn velger å bruke en av disse aktørene når de overfører. Prisforskjellene er dramatiske, og i visse tilfeller kan man redusere gebyrene med opptil 70% (sammenlignet med SWIFT).

Hovedårsaken er at de kutter ut alle mellomleddene, kombinert med et redusert påslag ved valutaveksling. Systemet deres er i hovedsak bygget på P2P overføringer, som betyr at de veksler valuta direkte mellom kundene sine (enda det finnes unntak).

Endringer tar tid

Det er ikke realistisk å forvente at de internasjonale bankene selv vil senke kostnadene sine. Endringer vil først inntreffe når flere tar i bruk nye metoder for å omgå det gjeldende systemet. Kryptovaluta og spesialiserte overføringstjenester er to lysglimt som er verdt å fremheve.

Et 47 år gammelt system med over 50% markedsandel ville i de fleste tilfeller blitt omtalt som et monopol. Hvorvidt en slik beskrivelse medfører riktighet er diskutabelt, men én ting er hvertfall sikkert – Norske privatpersoner og bedrifter betaler kraftig overpris og fortjener bedre.

Forbrukslån – fordeler og ulemperForbrukslån – fordeler og ulemper

Det er blitt svært populært å ta opp forbrukslån, og det finnes ingen grenser for hva man kan bruke pengene til, enten man trenger å reparere bilen eller vil reise bort en stund. I tillegg trenger man ikke å stille med sikkerhet, slik man må gjøre ved for eksempel et boliglån eller billån. Klikker man seg inn på Wikipedia sin nettside, har man muligheten til å lese mye nyttig informasjon om forbrukslån.

Alle kan komme i en situasjon hvor man trenger akutt behov for penger, og det er både raskt og enkelt å søke om forbrukslån. Hos de aller fleste banker kan man søke direkte fra nettsiden deres, og mange gir et umiddelbart svar etter en rask kredittsjekk. La gjerne bankene konkurrere om deg! Man kan på mange måter si at et forbrukslån er et veldig fleksibelt lån, og det er stor frihet i å disponere pengene akkurat som man vil.

Lån uten sikkerhet

Alle forbrukslån er lån uten sikkerhet, og det medfører både positive og negative sider. Man slipper å stille huset sitt som garanti til banken, og da trenger man heller ikke å bekymre seg for å komme i en situasjon der banken som ytterste konsekvens tvangsselger boligen. Siden banken ikke har noen form for garanti for tilbakebetaling, vil man oppleve at rentene er en god del høyere enn ved et lån med sikkerhet.

Når man ikke stiller med sikkerhet i bolig, betyr det en høy risiko for banken. De kan rett og slett risikere at lånebeløpet ikke blir tilbakebetalt etter planen, og måten de har sikret seg på er ved å innføre høye rentekostnader. Dette stiller høye krav til låntaker, og det er viktig at man følger nedbetalingsplanen til punkt og prikke. Om man slurver på dette punktet, kan det gi store økonomiske konsekvenser og betalingsanmerkninger.

Refinansiere kostbar gjeld

I dagens utvalg av usikrede lån er det mange som finner seg i en situasjon hvor man har samlet opp mye gjeld. Da kan et alternativ være å ta opp forbrukslån for å refinansiere denne gjelden. Ved å gjøre det, kan det være mye penger å spare. Et nytt lån kan blant annet gi en gunstigere rente, samtidig som man blir kvitt smålån og dyr kredittkortgjeld. Dette vil gi en bedre oversikt over den personlige økonomien.

Når man bare sitter igjen med én forfallsdato å konsentrere seg om, er risikoen mindre for at man glemmer innbetalinger. Har det vært positive endringer i privatøkonomien til låntakeren siden sist man søkte lån, er det gode muligheter for å få en gunstig rente. Kanskje har man større inntekt, noe som gjør at banken anser betjeningsevnen som god. Her kan det være mye penger å spare, og det er lurt å sjekke flere forskjellige banker.

Gjeldsproblemer

Selv om det er mange fordeler med å ta opp forbrukslån, kan det for noen bli en årsak til store problemer. Det finnes mange grunner til at en låntaker ikke lenger klarer å betjene gjelden sin, for eksempel kan man oppleve en endret jobbsituasjon. Da kan man ende opp med inkassosaker og betalingsanmerkninger, og en ytterste konsekvens er at namsmannen avholder utleggsforretning. Dette kan bety trekk i lønn eller pant i formuesgoder.

Med andre ord er det svært viktig at man som låntaker setter opp et budsjett og vurderer nøye om man har råd til å betale ned på lånet. Det kan være lett å glemme at når man tar opp et forbrukslån, bruker man penger man selv ikke eier. Mange vil klare å betjene lånet sitt uten problemer, men en låneprosess må vurderes nøye. Ikke alle har like gode forutsetninger til å betale ned et lån over mange år.

Rask søknadsprosess

Tiden hvor man var nødt å samle med seg utallige dokumenter og trappe opp hos den lokale banken, er over. I dag kan man slå seg ned i lenestolen og fylle ut lånesøknaden i ro og mak på nettet. Her vil det foretas en automatisk kredittsjekk og en vurdering av opplysningene man har fylt inn. Noen banker gir et umiddelbart svar, mens andre ringer opp i løpet av kort tid for å diskutere lånesøknaden.

Mange lurer på hva som blir vurdert i kredittsjekken, og det er en rekke forskjellige punkter. Inntekt, alder og jobbsituasjon er blant tingene som banken er interessert i. En ulempe med dette vil være at en lav kredittscore kan gi dårlige betingelser på lånet, slik som høyere renter. De fleste bankene setter nemlig rentesatsen individuelt, basert på opplysningene de får om låntaker. Den gode nyheten er at det alltid er mulig å forbedre kredittscoren sin.

Nøye vurdering

 • Man skiller mellom effektiv og nominell rente
 • Mange forbrukslån har fleksibel nedbetalingstid

Det er viktig å drøfte fordeler og ulemper før man sender inn søknaden sin om forbrukslån. Det første man må vurdere er i hvor stor grad man trenger å låne. Om man trenger penger umiddelbart, er låneprosessen rask og effektiv. Man må likevel ha i bakhodet at gjelden skal betjenes, og at det kan bli store konsekvenser av å misligholde lånet sitt. Det er til syvende og sist låntakeren som kjenner sin private økonomi best.

Det kan lønne seg å søke lån gjennom en låneportalDet kan lønne seg å søke lån gjennom en låneportal

På dagens marked finnes det mange tilbydere av ulike lån og kreditter. For å få en god oversikt, lønner det seg å bruke en låneportal. Denne samler all informasjon om tilbydere på ett sted. Slik blir det enkelt for deg å sammenligne informasjonen. Ved å bruke en portal, kan du finne det beste tilbudet på alt fra boliglån til kredittkort. Det er enkelt å benytte seg av dette. Ved å finne de beste tilbudene, kan du potensielt spare deg selv for flere tusen kroner i renter.

Ved å benytte deg av eksempelvis Finansportalen, finner du enkelt fram til informasjon om de ulike bankenes tilbud. Du fyller selv inn hvor mye du ønsker å låne, samt hvor lang nedbetalingstid du ønsker. Dette kan være maksimalt ti år. Portalen vil så gjøre resten. Du får opp hvor mye månedsavdragene vil bli hos de ulike bankene, samt hvilken rente de tilbyr. Portalen kan brukes til både boliglån, billån, forbrukslån og kredittkort. Det er enkelt å komme seg videre fra portalen til den enkelte tilbyder. All informasjon er tilgjengelig.

Sammenligne forbrukslån

Et forbrukslån er et usikret lån. Her står du fritt til å disponere pengene slik du selv ønsker. Derav ordet forbruk. Siden lånet ikke har sikkerhet i bolig eller annen eiendel, blir renten høyere, og lånet dyrere. Ved å bruke en sammenligningstjeneste, vil du kunne få flere tilbud. Disse bør du sammenligne, før du eventuelt signerer en kontrakt. Det gjør det enklere for deg å finne det beste og billigste tilbudet. Dette vil også spare deg for høye renter, dyre gebyrer og lange nedbetalinger.

For å best sammenligne forbrukslån, er det anbefalt å bruke en portal. Slik får du opp en liste med ulike tilbydere. Både tradisjonelle banker, og forbruksbanker du kanskje selv ikke ville tenkt på. Det er enklere enn å selv måtte søke opp alle bankene i landet, og sammenligne fra side til side. All informasjon ligger klar i portalen, med kun noen få tastetrykk. Dette gjør det både enkelt og oversiktlig. Hvis ikke informasjonen ligger tilgjengelig i portalen, kan du enkelt klikke deg videre til tilbyderens hjemmeside.

Lavest rente

Sammenlign for beste rente. Det kan spare deg for mye penger. Ved å velge lånet med den laveste renten, og korteste nedbetalingstiden, sparer du deg selv for høye renteutgifter. Selv om lånet er på ti tusen kroner opprinnelig, kan det lett dobles, dersom du betaler mye i renter årlig. Derfor er det lønnsomt å sammenligne alle tilbud du får på lån. Husk alltid å lese den lille skriften. Det er også forskjell på nominell og effektiv rente. Den effektive renten er det du faktisk betaler for lånet.

Det er altså den effektive renten du må følge med på, når du sammenligner lån. Dette er uavhengig av hvilket lån du søker. Den nominelle renten er lavere enn den effektive renten. Denne viser kun hva du betaler i renter alene. Den effektive renten inkluderer alle utgiftene knyttet til lånet. Disse innebærer renter, gebyrer og eventuelt andre kostnader. Selv om den nominelle renten ligger på 10 %, kan den effektive renten ligge på 2–3 % over dette.

Fordeler med en låneportal

Å bruke en låneportal når du skal søke om lån, gir mange fordeler. De har ofte flere tilbydere enn hva du er klar over. Det betyr at du kan innhente tilbud fra flere, enn dersom du hadde søkt i tradisjonelle banker. Du får også muligheten til å sammenligne alle tilbudene. Både på renter, samt totale og månedlige kostnader. Slik får du også en oversikt over de ulike lånene som tilbys. Dette innebærer alt fra boliglån, til kredittkort og firmalån. Dette kan dermed lønne seg både for privatpersoner og firmaer.

Da portalene viser tilbud fra flere tilbydere, kan du enkelt sende samme søknad til flere. Selv om én bank gir avslag, kan en annen innvilge samme søknad. Alle bankene henter inn samme informasjon fra gjeldsregisteret. De har likevel ulike kriterier å vurdere fra. Alle låneaktører kartlegger en søkers risiko ulikt. Å bruke en portal, vil altså gi deg bedre oversikt over alle tilbydere. Slik kan du enkelt se hvem som har det beste tilbudet for din økonomiske situasjon.

Påvirkning fra styringsrente

Har du bolig- eller billån, vil du oppleve at renten økes eller reduseres, i takt med endringer av styringsrenten. Et rentekutt på boliglånet kan tilsvare flere tusen kroner spart. Lån uten sikkerhet derimot, påvirkes ikke av styringsrenten. Du kunne spart flere tusen kroner, dersom rentene på usikrede lån hadde blitt redusert i takt med kutt i styringsrenten på andre lån. Bankene setter renten på forbrukslån etter etterspørselen på markedet. Ikke av rentene fra sentralbanken. Selv om styringsrenten settes ned, vil det altså ikke påvirke forbrukslånet.

Man kan reforhandle

Det er enkelt å sammenligne lånetilbud fra de enkelte bankene. Dette gjør det også enkelt å se hvor du kan få best tilbud. Har du eksisterende lån i en bank, kan du reforhandle rentene på dette. Du kan også flytte det til en bank med bedre tilbud. Det er utbredt aksept for å reforhandle renten på boliglånet. Det er derimot ikke like normalt å reforhandle forbrukslån. Du har likevel rett til å reforhandle alle dine lån. Dersom du får bedre tilbud et annet sted, kan du også bytte bank.

Refinansiering

Dersom du har flere smålån eller kredittkort, kan det være lønnsomt å samle alle til ett lån. Dette kalles refinansiering av gjeld. Du kan spare mye på renter, dersom du finner det beste tilbudet. Det er viktig å være oppmerksom på nedbetalingstiden. Selv om rentekostnadene ofte blir lavere totalt sett, kan du ende opp med å betale mer. Dette skjer dersom du sprer kostnadene utover en lenger periode. Det er anbefalt å samle alle smålån og kredittkort til ett lån. Det er likevel ikke anbefalt å redusere den månedlige utbetalingen, med mindre du må.

Få bedre oversikt

Med god oversikt over alle tilbudene som finnes på markedet, kan du enkelt finne det beste og rimeligste lånet. Dette enten det er til bolig eller ferie. Det lønner seg også å ha god oversikt over egen økonomi, og betalingsevne. Slik vil prosessen med å finne et lån, og sende søknad, gå fortere. Dermed vil det også ta kortere tid før pengene er på konto. Låneportaler og andre tjenester for sammenligning, gjør det enkelt å finne fram til de beste tilbudene.

Forbrukslån.no lar deg teste forbrukslån i NorgeForbrukslån.no lar deg teste forbrukslån i Norge

Mange nordmenn ser seg på et tidspunkt nødt til å søke et usikret lån. Det finnes mange tilbud på markedet, og det kan være vanskelig å finne det beste for egen økonomi. Forbrukslån.no er en nettside utviklet for å veilede deg fram til det beste lånet for deg. I denne artikkelen gir vi mer informasjon om forbrukslån, samt ulike låneverktøy.

Usikret lån

Om du befinner deg i en vanskelig økonomisk situasjon, kan et usikret lån være en god løsning. Med et slikt lån behøver du ikke legge sikkerhet i en eiendel, som bolig eller bil. Antonsen forteller til nettavisen E24 at han syntes det var overraskende lett å få innvilget lån. Du må likevel ha kontroll over egen økonomi. Vær forsvarlig, så du ikke låner mer enn du kan betjene.

 • Ikke søk flere lån samtidig, det kan resultere i gjeld
 • Vær åpen om betjeningsevne og eventuelle andre lån

Usikrede lån krever ingen form for sikkerhet. Her stilles heller ikke spørsmål til hva du skal bruke lånet til. Det er viktig at du fornuftig når du skal ta opp lån. Siden usikrede lån har høyere renter, kan det fort bli dyrt dersom du ikke betaler. Vanlig utregning ved låneopptak tilsier at du ikke kan betjene over 4 millioner kroner i gjeld, med årsinntekt på 500 000 kroner.

Fallgruver

Det bør gjøres flere vurderinger før du tar opp lån til forbruk. Tallene fra Gjeldsregisteret viser derimot at de fleste nordmenn ikke setter seg inn i egen økonomi. Per juni 2020 har norske innbyggere over 162 milliarder kroner i usikrede lån. Over 3,2 millioner enkeltpersoner har slik gjeld. Det kan da være lett å tenke at dette er normalt, at alle tar opp lån. Det er likevel forskjell på låntakere.

 • Undersøk om lån kan unngås ved å selge noe eller ved å ta en ekstra jobb
 • Kutt utgifter på budsjettposter for å spare penger
 • Vent med unødvendige utgifter til pengene er spart opp
 • Sett opp budsjett der et eventuelt lån er iberegnet
 • Ta kontakt med flere långivere for sammenligning av tilbud
 • Ikke aksepter det første tilbudet

Når du har bestemt deg for å låne penger

Søknad om lån kan være en kortsiktig løsning, dersom alle andre alternativer er prøvd. Det vil si at du bør ha sikker inntekt i vente i tiden fremover. Dette vil gjøre det mulig å dekke lånet, inkludert renteavgifter. Forhør deg med folk og institusjoner du stoler på, og innhent flere tilbud. Sammenlign forbrukslån før avgjørelsen tas.

Veiledning om lån

Det er flere steder du kan henvende deg, dersom du trenger lån. Du kan blant annet søke i din primærbank. Som totalkunde, kan det være at du møter godvilje og søknaden innvilget. Dette såfremt banken ser at lånet kan betjenes med din inntekt. Det finnes også låneportaler på nett. Der kan du selv sammenligne priser og tilbud fra flere tilbydere. Disse nettstedene er kommersielle aktører, men skal likevel kunne veilede deg.

Orientering er ditt ansvar

Det er ditt eget ansvar å innrette din økonomi for å kunne betale din gjeld til riktig tid. I realiteten kan bildet bli litt annerledes. Du kan miste jobben eller bli permittert. Kanskje fører et samlivsbrudd til at økonomien får seg en knekk. Snakk med utlåner om mulighetene for en midlertidig løsning, dersom du havner i en uventet situasjon.

Som aktiv lånesøker er det mye du kan gjøre for å stille godt forberedt. Du bør undersøke priser på lån hos ulike tilbydere. Se både hos kjente storbanker, din egen bank, samt rene kredittforetak. Det er lettere å sammenligne når rente og gebyrer er medregnet. Et lån på 50 000 kroner, kan få ulik totalpris hos de forskjellige aktørene.

Statlige reguleringer av forbrukslån

Mange har etterlyst sterkere statlig regulering av utlånsbanker. Det hender at du som kunde trenger beskyttelse mot deg selv. I 2019 kom en rekke nye reguleringer i lovverket. Disse skal påse at det enkelte finansforetak bedriver utlån du kan betjene. På lovdata.no kan du se kravene som stilles til en utlåner.

I mai 2020 ble det kunngjort en midlertidig endring i Forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån. Hastevedtaket kom som en følge av koronasituasjonen i Norge. Mange mistet inntekt på grunn av permitteringer. I to måneder kan utlånsbankene yte kortsiktige lån med lav rente, maksimalt 5 %. Dette til personer som venter på å motta dagpenger fra NAV. Lånet er ment som en forskuttering av dagpengene. Tilbakebetaling skjer ved utbetaling av dagpenger.

Oppsparte midler

Dersom du står i en økonomisk krise, bør du først benytte deg av oppsparte midler. Dette for å unngå unødvendig gjeld. Det kan være en sparekonto i bank, aksjefond eller pensjonssparing. Det kan høres brutalt ut, og det sitter nok langt inne for mange.

Fordelen med å bruke oppsparte midler, er at du sparer renteutgiftene et lån ville medført. Med endringen i forskriften, vil rentesatsen ligge på maksimalt 5 %. Dette er en lav rentesats, sammenlignet med andre usikrede lån. Det er likevel høyere enn dagens boliglånsrente, på rundt 2 %. Dersom du ikke har egne midler, kan det lønne seg å vurdere et godt regulert korttidslån. Finn også her lavest mulig rente.

Låneverktøy

På forbrukslån.no, kan du orientere deg om en rekke finansforetak som tilbyr usikret lån. Her finnes det ulike ressurser. Disse innebærer lånekalkulator, samt allerede innhentede tilbud fra flere av landets banker. Det tilbys også gratis lånemegler. Nettsiden stiller med veiledning innenfor de finansielle tjenestene, samt bankene de samarbeider med. Du kan lese om ulike typer lån, som smålån, billån og lån til oppussing.

Bruk ressursene og ta avgjørelsen selv

Det er ikke nødvendigvis enkelt å bli låntaker. Før du søker, må du veie både for og mot. Orienter deg godt på markedet, og sammenlign ulike tilbud. Slik vil du lettere kunne finne et gunstig lån for egen situasjon. Bruk gjerne oppsparte midler før du søker om lån. Forbrukslån.no gir deg både veiledning og resursser, for å finne det beste lånet for deg.

Kjappe tips for å finne billige forbrukslånKjappe tips for å finne billige forbrukslån

Før du søker lån til forbruk, er det flere ting du bør tenke på, og få oversikt over. Et budsjett med faste inntekter og utgifter er bra å ha. Da har du oversikt over hvor mye du kan betale i måneden. En oversikt over hva slags gjeld du sitter med fra før, er også nødvendig. Gjeldsregisteret registrerer alle usikrede lån, og deler denne informasjonen med banken. Andre lån må du finne informasjon om selv. Å ha en fullstendig oversikt over dette, gjør søknadsprosessen enklere.

Sammenligning av lån

Å sammenligne beste forbrukslån før du søker, er også en god ide. Ved å benytte deg av ulike sammenligningstjenester på nett, får du oversikt over hvilke tilbud de ulike bankene har. Det er store forskjeller på rentene de ulike bankene tilbyr. Du kan spare mye på å sammenligne for å finne den laveste renten. Flere banker tilbyr også kalkulatorer. Slik kan du se hvor mye et lån vil koste i måneden, og over tid. Dette gjør det enkelt å sette opp et budsjett.

Hva usikre lån brukes til

Både privatpersoner og firmaer kan søke lån uten sikkerhet. Du kan selv bestemme hva de lånte pengene skal brukes på. En gjenganger hos privatpersoner er ferie, oppussing eller samle kredittgjeld. For firmaer kan det være et lån for å sikre videre drift i en vanskelig periode. Blant annet kriselån, under hendelser som for eksempel corona. Det er ikke krav om å oppgi hva pengene skal brukes til. Selv om noen banker vil be om spesifisering i sine søknader, står du fritt til å disponere pengene.

Prosessen for å ta opp denne typen lån for samling av gjeld, er annerledes enn prosessen for å søke nytt. I disse tilfellene vil du ikke ta på seg mer gjeld, men samle den du har fra før. Du må da opplyse om all gjelden du ønsker å samle. Gjeldsregisteret gjør det enkelt for bankene å innhente informasjonen de trenger. Det gjør det også enkelt for deg selv å ha oversikten. Det er likevel viktig å dobbeltsjekke at informasjonen stemmer.

Viktig å tenke på

Forbrukslån har høyere rente enn bolig- og billån. Bankene opererer med forskjellige renter. Det kan være alt fra marginal forskjell, til en forskjell på over ti prosentpoeng. Det er stor forskjell på den nominelle renten og den effektive renten. Den nominelle renten er kun rentesatsen. Den effektive renten inkluderer alle renter og gebyrer. Når du sammenligner tilbudene fra forskjellige banker, er det derfor den effektive renten du skal se på. Denne vil inkludere alle ekstra kostnader som vil løpe, i tillegg til rentene.

Nedbetalingstid er en annen viktig faktor. Hvor lang tid du bruker på å nedbetale lånet, spiller inn på hvor dyrt dette vil bli. Jo lenger tid du bruker på å betale på lånet, dess lenger vil rentene løpe. Lånet vil dermed bli dyrere. I dag er det en øvre grense på fem år for å betale tilbake forbrukslån og annen usikret gjeld. Før kunne nedbetalingstiden løpe opp mot ti år. I noen tilfeller også over. For å spare mest mulig, velg kort nedbetalingstid.

Nyttige verktøy

Omtrent alle norske banker tilbyr i dag en form for lånekalkulator. Her kan du undersøke hvor mye lån du kan få, og hvor mye det vil koste i måneden. Dette er kun et estimat basert på en fast rente. I tilfeller ved bolig- og billån, ut fra en belåningsgrad på 75–80 %. Hvor stor risiko lånet utgjør for banken, bestemmer hvor lav eller høy rente du får tilbud om. Om du utgir liten risiko, får du lavere rente.

Sammenligningstjenester

Et annet nyttig verktøy er sammenligningstjenester. Det kan lønne seg å benytte seg av en låneportal. Eventuelt en tilbyder av samlet lånesøknad til flere banker. På denne måten kan du sammenligne lånetilbud. Deretter velger du det som er mest lønnsomt for deg. Noen banker vil tilby høy rente og lang betalingstid. Andre vil igjen tilby det motsatte. Det er den enkelte banken som selv bestemmer hvilken rente de ønsker å benytte seg av. Det er altså lønnsomt å sammenligne alle tilbud, før du takker ja.

Oppsparte midler fremfor lån

Å spare i fond har blitt mer og mer normalt. Det blir anbefalt av økonomer både på TV og i mediabildet. Jo høyere rente, dess bedre avkastning får du. Hvis du har spart i fond med høy rente over tid, kan du ha spart opp en stor pengesum. Du kunne da brukt dette, i stedet for å ta opp lån. Som på de fleste marked er det svingninger. Høyrenteboblen som en del fond har befunnet seg i den siste tiden, har sprukket. Mange har dermed tapt penger.

Risikovurdering fra bankens side

Hvor stor risiko du utgjør for banken, bestemmes av flere ulike faktorer. Hvor høy inntekt du har er en av dem. I Norge er det bestemt at du ikke skal kunne ha lån på mer enn fem ganger din årsinntekt. Det inkluderer alt fra studielån til kredittkort. Hvor mye gjeld du har fra før virker også inn. Også om du i det hele tatt kan få mer lån. Har du for mye gjeld, får du i de fleste tilfeller avslag.

Før du signerer kontrakt

Når du har funnet lånet med gunstig rente og overkommelig nedbetalingstid, må du se på vilkår og betingelser. Det er i den lille skriften du finner alle detaljer for hva som vil skje i ulike tilfeller. Du må alltid være sikker på at du ikke utsetter deg selv for en risiko, før du søker om lån. Dette i tilfelle uforutsette hendelser, som kan endre din betalingsevne.

Valg av lån

Å velge et lån med lav rente, kort nedbetalingstid og lave gebyrer, vil alltid lønne seg. Å få dette lånet er ikke så vanskelig. Du bør bruke litt ekstra tid på å undersøke mulighetene. Ikke godta det første tilbudet du får. Kalkulatorer kan gi en indikasjon på hva den totale kostnaden vil bli. En sammenligningstjeneste kan vise hvilket lån som har de beste rentene og minste gebyrene. Det er likevel ditt ansvar å velge et lån du kan betjene.

Slik får man de beste tilbudene på forbrukslånSlik får man de beste tilbudene på forbrukslån

Det er en jungel av aktører som tilbyr forbrukslån på nettet, og det kan være vanskelig å finne fram i denne jungelen. Søker man på beste lån på Google, så vil man få opp tusenvis av treff fra aktører som Instabank, OPP Finans, Axo Finans og Easybank og Billigeforbrukslån. I denne artikkelen går vi gjennom gode råd og tips for å finne de beste tilbudene på forbrukslån. Det er ingen grunn til å betale mer enn nødvendig for lånet.

Det er mye man må sette seg inn i når det gjelder å velge riktig forbrukslån. Hvilke behov det er som gjør at man trenger å ta opp lån, og hvor mye spillerom man har økonomisk for å betale tilbake lånet raskest mulig. Det er viktig å sammenligne renter og gebyrer slik at man kan finne de beste lånetilbudene. Det er også mulig å prute på prisen hvis man er en god betaler med høy kredittscore.

Faktisk pris på forbrukslånet

Man bør være klar over at mange banker oppgir nominell rente når de har reklame på nettet for sine forbrukslån. Denne gjenspeiler imidlertid ikke den faktiske prisen på forbrukslånet. Når man sjekker de forskjellige tilbudene fra ulike finansinstitusjoner, så bør man derfor alltid ta kontakt med långiver og spørre om hva som er effektiv rente hvis dette ikke står oppført i annonsen. Det vil gi et mer riktig bilde av de reelle kostnadene.

Andre faktorer som spiller inn når det gjelder totalpris på lånet er gebyrer og tilbakebetalingstid. Det koster mindre å betale ned et forbrukslån på fem år, enn på syv år. Dette er fordi avdragene blir høyere, og man dermed betaler mindre i rente. Smålån vil ofte ha høyere gebyrer enn større lån, noe som gjør dem dyrere relativt sett. Det lønner seg alltid å sjekke gebyrenes størrelse og lese alt med liten skrift i kontrakten.

Bruk nettsider som sammenligner priser

Et godt tips når det gjelder å finne det beste tilbudet på forbrukslån, er å bruke en nettside som sammenligner priser. Det er ingen grunn for å gå inn på sidene til femten forskjellige banker når man enkelt kan bruke en side som for eksempel sammenlignforbrukslån.net. Her vil man bli presentert for forbrukslån fra mer enn 20 forskjellige banker, samt få gode råd om hvordan man skal gå fram for å få det beste lånetilbudet.

De større avisene, som VG og Dagbladet, har også artikler og annonsørinnhold som kan være til hjelp for å sammenligne priser og finne de beste tilbudene. For eksempel kan man hos Dagbladet bruke en Forbrukslånkalkulator til å sammenligne lån og regne på hvor mye lånet vil koste. Dette er et enkelt verktøy for å få en forventet oversikt over månedlige kostnader, selv om den ikke vil gi et helt nøyaktig beløp.

Søk om lån fra flere banker

Det er fornuftig å alltid søke om forbrukslån hos flere forskjellige banker. På denne måten kan man sette seg ned i ro og mak og vurdere hvilket lån som best møter de behovene man har. Det er helt gratis å søke om et forbrukslån, og søknadene er selvfølgelig helt uforpliktende. Det eneste man bruker på disse søknadene er tiden det tar å søke, men det kan være en god investering med tanke på kostnadene man kan spare i ettertid.

En annen ting det kan være greit å være oppmerksom på er at bankene gjør en individuell vurdering av lånesøknaden, og denne vurderingen kan variere fra bank til bank. Dette forklarer hvorfor en låntaker vil få bedre vilkår i én bank enn en annen. Når man sammenligner lånetilbudene må man alltid se på summen av renter, gebyrer og terminer den dagen lånet er tilbakebetalt. Det beste tilbudet er alltid det forbrukslånet hvor man har betalt minst totalt sett.

Individuell rente

Banken vil gi låntager et lånetilbud basert på søkerens betalingsevne og økonomiske historie, og man vil derfor få tilbud om forbrukslån med en individuell rente som gjenspeiler utlåners risiko. Nominell rente er et annet begrep som brukes for individuell rente, og denne kan variere ut ifra lønnsnivå og tidligere betalingshistorikk. Det er likevel verdt å merke seg at det er effektiv rente, og ikke nominell rente, som sier noe om den reelle kostnaden ved lånet.

Hva lånet rent faktisk vil koste vet man derfor ikke før man faktisk har mottatt et tilsagn om lån. Renten settes ut fra låntakers alder, økonomiske situasjon, betalingshistorikk og andre personlige opplysninger. Denne informasjonen hentes fra offentlige registre som Skatteetaten og Gjeldsregisteret. Blir det vurdert at det er lav risiko ved å innvilge et lån, vil søkeren få tilbud om en lavere rente. Motsatt vil høy risiko selvfølgelig gi en høyere rente.

Refinansiering

 • Samle dyre smålån og kredittkortgjeld
 • Unngå betalingsanmerkninger og inkassosaker

Hvis man har mange dyre smålån og kredittkortgjeld, så kan det lønne seg å søke om en refinansiering. Når alle smålånene samles i et større lån vil man som regel kunne oppnå lavere rente og bedre betingelser. Det kan være penger å spare bare på å kutte ut unødvendige terminbeløp på fakturaene, og i tillegg vil man få bedre oversikt over husholdningens samlede gjeld. Hvis man ligger an til å få betalingsanmerkninger kan det også være smart å refinansiere.