u229.no forbrukslån Kjappe tips for å finne billige forbrukslån

Kjappe tips for å finne billige forbrukslån

Kjappe tips for å finne billige forbrukslån post thumbnail image

Før du søker lån til forbruk, er det flere ting du bør tenke på, og få oversikt over. Et budsjett med faste inntekter og utgifter er bra å ha. Da har du oversikt over hvor mye du kan betale i måneden. En oversikt over hva slags gjeld du sitter med fra før, er også nødvendig. Gjeldsregisteret registrerer alle usikrede lån, og deler denne informasjonen med banken. Andre lån må du finne informasjon om selv. Å ha en fullstendig oversikt over dette, gjør søknadsprosessen enklere.

Sammenligning av lån

Å sammenligne beste forbrukslån før du søker, er også en god ide. Ved å benytte deg av ulike sammenligningstjenester på nett, får du oversikt over hvilke tilbud de ulike bankene har. Det er store forskjeller på rentene de ulike bankene tilbyr. Du kan spare mye på å sammenligne for å finne den laveste renten. Flere banker tilbyr også kalkulatorer. Slik kan du se hvor mye et lån vil koste i måneden, og over tid. Dette gjør det enkelt å sette opp et budsjett.

Hva usikre lån brukes til

Både privatpersoner og firmaer kan søke lån uten sikkerhet. Du kan selv bestemme hva de lånte pengene skal brukes på. En gjenganger hos privatpersoner er ferie, oppussing eller samle kredittgjeld. For firmaer kan det være et lån for å sikre videre drift i en vanskelig periode. Blant annet kriselån, under hendelser som for eksempel corona. Det er ikke krav om å oppgi hva pengene skal brukes til. Selv om noen banker vil be om spesifisering i sine søknader, står du fritt til å disponere pengene.

Prosessen for å ta opp denne typen lån for samling av gjeld, er annerledes enn prosessen for å søke nytt. I disse tilfellene vil du ikke ta på seg mer gjeld, men samle den du har fra før. Du må da opplyse om all gjelden du ønsker å samle. Gjeldsregisteret gjør det enkelt for bankene å innhente informasjonen de trenger. Det gjør det også enkelt for deg selv å ha oversikten. Det er likevel viktig å dobbeltsjekke at informasjonen stemmer.

Viktig å tenke på

Forbrukslån har høyere rente enn bolig- og billån. Bankene opererer med forskjellige renter. Det kan være alt fra marginal forskjell, til en forskjell på over ti prosentpoeng. Det er stor forskjell på den nominelle renten og den effektive renten. Den nominelle renten er kun rentesatsen. Den effektive renten inkluderer alle renter og gebyrer. Når du sammenligner tilbudene fra forskjellige banker, er det derfor den effektive renten du skal se på. Denne vil inkludere alle ekstra kostnader som vil løpe, i tillegg til rentene.

Nedbetalingstid er en annen viktig faktor. Hvor lang tid du bruker på å nedbetale lånet, spiller inn på hvor dyrt dette vil bli. Jo lenger tid du bruker på å betale på lånet, dess lenger vil rentene løpe. Lånet vil dermed bli dyrere. I dag er det en øvre grense på fem år for å betale tilbake forbrukslån og annen usikret gjeld. Før kunne nedbetalingstiden løpe opp mot ti år. I noen tilfeller også over. For å spare mest mulig, velg kort nedbetalingstid.

Nyttige verktøy

Omtrent alle norske banker tilbyr i dag en form for lånekalkulator. Her kan du undersøke hvor mye lån du kan få, og hvor mye det vil koste i måneden. Dette er kun et estimat basert på en fast rente. I tilfeller ved bolig- og billån, ut fra en belåningsgrad på 75–80 %. Hvor stor risiko lånet utgjør for banken, bestemmer hvor lav eller høy rente du får tilbud om. Om du utgir liten risiko, får du lavere rente.

Sammenligningstjenester

Et annet nyttig verktøy er sammenligningstjenester. Det kan lønne seg å benytte seg av en låneportal. Eventuelt en tilbyder av samlet lånesøknad til flere banker. På denne måten kan du sammenligne lånetilbud. Deretter velger du det som er mest lønnsomt for deg. Noen banker vil tilby høy rente og lang betalingstid. Andre vil igjen tilby det motsatte. Det er den enkelte banken som selv bestemmer hvilken rente de ønsker å benytte seg av. Det er altså lønnsomt å sammenligne alle tilbud, før du takker ja.

Oppsparte midler fremfor lån

Å spare i fond har blitt mer og mer normalt. Det blir anbefalt av økonomer både på TV og i mediabildet. Jo høyere rente, dess bedre avkastning får du. Hvis du har spart i fond med høy rente over tid, kan du ha spart opp en stor pengesum. Du kunne da brukt dette, i stedet for å ta opp lån. Som på de fleste marked er det svingninger. Høyrenteboblen som en del fond har befunnet seg i den siste tiden, har sprukket. Mange har dermed tapt penger.

Risikovurdering fra bankens side

Hvor stor risiko du utgjør for banken, bestemmes av flere ulike faktorer. Hvor høy inntekt du har er en av dem. I Norge er det bestemt at du ikke skal kunne ha lån på mer enn fem ganger din årsinntekt. Det inkluderer alt fra studielån til kredittkort. Hvor mye gjeld du har fra før virker også inn. Også om du i det hele tatt kan få mer lån. Har du for mye gjeld, får du i de fleste tilfeller avslag.

Før du signerer kontrakt

Når du har funnet lånet med gunstig rente og overkommelig nedbetalingstid, må du se på vilkår og betingelser. Det er i den lille skriften du finner alle detaljer for hva som vil skje i ulike tilfeller. Du må alltid være sikker på at du ikke utsetter deg selv for en risiko, før du søker om lån. Dette i tilfelle uforutsette hendelser, som kan endre din betalingsevne.

Valg av lån

Å velge et lån med lav rente, kort nedbetalingstid og lave gebyrer, vil alltid lønne seg. Å få dette lånet er ikke så vanskelig. Du bør bruke litt ekstra tid på å undersøke mulighetene. Ikke godta det første tilbudet du får. Kalkulatorer kan gi en indikasjon på hva den totale kostnaden vil bli. En sammenligningstjeneste kan vise hvilket lån som har de beste rentene og minste gebyrene. Det er likevel ditt ansvar å velge et lån du kan betjene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post