u229.no forbrukslån Forbrukslån.no lar deg teste forbrukslån i Norge

Forbrukslån.no lar deg teste forbrukslån i Norge

Forbrukslån.no lar deg teste forbrukslån i Norge post thumbnail image

Mange nordmenn ser seg på et tidspunkt nødt til å søke et usikret lån. Det finnes mange tilbud på markedet, og det kan være vanskelig å finne det beste for egen økonomi. Forbrukslån.no er en nettside utviklet for å veilede deg fram til det beste lånet for deg. I denne artikkelen gir vi mer informasjon om forbrukslån, samt ulike låneverktøy.

Usikret lån

Om du befinner deg i en vanskelig økonomisk situasjon, kan et usikret lån være en god løsning. Med et slikt lån behøver du ikke legge sikkerhet i en eiendel, som bolig eller bil. Antonsen forteller til nettavisen E24 at han syntes det var overraskende lett å få innvilget lån. Du må likevel ha kontroll over egen økonomi. Vær forsvarlig, så du ikke låner mer enn du kan betjene.

  • Ikke søk flere lån samtidig, det kan resultere i gjeld
  • Vær åpen om betjeningsevne og eventuelle andre lån

Usikrede lån krever ingen form for sikkerhet. Her stilles heller ikke spørsmål til hva du skal bruke lånet til. Det er viktig at du fornuftig når du skal ta opp lån. Siden usikrede lån har høyere renter, kan det fort bli dyrt dersom du ikke betaler. Vanlig utregning ved låneopptak tilsier at du ikke kan betjene over 4 millioner kroner i gjeld, med årsinntekt på 500 000 kroner.

Fallgruver

Det bør gjøres flere vurderinger før du tar opp lån til forbruk. Tallene fra Gjeldsregisteret viser derimot at de fleste nordmenn ikke setter seg inn i egen økonomi. Per juni 2020 har norske innbyggere over 162 milliarder kroner i usikrede lån. Over 3,2 millioner enkeltpersoner har slik gjeld. Det kan da være lett å tenke at dette er normalt, at alle tar opp lån. Det er likevel forskjell på låntakere.

  • Undersøk om lån kan unngås ved å selge noe eller ved å ta en ekstra jobb
  • Kutt utgifter på budsjettposter for å spare penger
  • Vent med unødvendige utgifter til pengene er spart opp
  • Sett opp budsjett der et eventuelt lån er iberegnet
  • Ta kontakt med flere långivere for sammenligning av tilbud
  • Ikke aksepter det første tilbudet

Når du har bestemt deg for å låne penger

Søknad om lån kan være en kortsiktig løsning, dersom alle andre alternativer er prøvd. Det vil si at du bør ha sikker inntekt i vente i tiden fremover. Dette vil gjøre det mulig å dekke lånet, inkludert renteavgifter. Forhør deg med folk og institusjoner du stoler på, og innhent flere tilbud. Sammenlign forbrukslån før avgjørelsen tas.

Veiledning om lån

Det er flere steder du kan henvende deg, dersom du trenger lån. Du kan blant annet søke i din primærbank. Som totalkunde, kan det være at du møter godvilje og søknaden innvilget. Dette såfremt banken ser at lånet kan betjenes med din inntekt. Det finnes også låneportaler på nett. Der kan du selv sammenligne priser og tilbud fra flere tilbydere. Disse nettstedene er kommersielle aktører, men skal likevel kunne veilede deg.

Orientering er ditt ansvar

Det er ditt eget ansvar å innrette din økonomi for å kunne betale din gjeld til riktig tid. I realiteten kan bildet bli litt annerledes. Du kan miste jobben eller bli permittert. Kanskje fører et samlivsbrudd til at økonomien får seg en knekk. Snakk med utlåner om mulighetene for en midlertidig løsning, dersom du havner i en uventet situasjon.

Som aktiv lånesøker er det mye du kan gjøre for å stille godt forberedt. Du bør undersøke priser på lån hos ulike tilbydere. Se både hos kjente storbanker, din egen bank, samt rene kredittforetak. Det er lettere å sammenligne når rente og gebyrer er medregnet. Et lån på 50 000 kroner, kan få ulik totalpris hos de forskjellige aktørene.

Statlige reguleringer av forbrukslån

Mange har etterlyst sterkere statlig regulering av utlånsbanker. Det hender at du som kunde trenger beskyttelse mot deg selv. I 2019 kom en rekke nye reguleringer i lovverket. Disse skal påse at det enkelte finansforetak bedriver utlån du kan betjene. På lovdata.no kan du se kravene som stilles til en utlåner.

I mai 2020 ble det kunngjort en midlertidig endring i Forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån. Hastevedtaket kom som en følge av koronasituasjonen i Norge. Mange mistet inntekt på grunn av permitteringer. I to måneder kan utlånsbankene yte kortsiktige lån med lav rente, maksimalt 5 %. Dette til personer som venter på å motta dagpenger fra NAV. Lånet er ment som en forskuttering av dagpengene. Tilbakebetaling skjer ved utbetaling av dagpenger.

Oppsparte midler

Dersom du står i en økonomisk krise, bør du først benytte deg av oppsparte midler. Dette for å unngå unødvendig gjeld. Det kan være en sparekonto i bank, aksjefond eller pensjonssparing. Det kan høres brutalt ut, og det sitter nok langt inne for mange.

Fordelen med å bruke oppsparte midler, er at du sparer renteutgiftene et lån ville medført. Med endringen i forskriften, vil rentesatsen ligge på maksimalt 5 %. Dette er en lav rentesats, sammenlignet med andre usikrede lån. Det er likevel høyere enn dagens boliglånsrente, på rundt 2 %. Dersom du ikke har egne midler, kan det lønne seg å vurdere et godt regulert korttidslån. Finn også her lavest mulig rente.

Låneverktøy

På forbrukslån.no, kan du orientere deg om en rekke finansforetak som tilbyr usikret lån. Her finnes det ulike ressurser. Disse innebærer lånekalkulator, samt allerede innhentede tilbud fra flere av landets banker. Det tilbys også gratis lånemegler. Nettsiden stiller med veiledning innenfor de finansielle tjenestene, samt bankene de samarbeider med. Du kan lese om ulike typer lån, som smålån, billån og lån til oppussing.

Bruk ressursene og ta avgjørelsen selv

Det er ikke nødvendigvis enkelt å bli låntaker. Før du søker, må du veie både for og mot. Orienter deg godt på markedet, og sammenlign ulike tilbud. Slik vil du lettere kunne finne et gunstig lån for egen situasjon. Bruk gjerne oppsparte midler før du søker om lån. Forbrukslån.no gir deg både veiledning og resursser, for å finne det beste lånet for deg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post